Cerkev sv. Štefana v Vipavi

Znane stavbe, Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Beblerjeva ulica 18, 5271 Vipava