Sledovi rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi

Kulturna dediščina
Ob beli, 5271 Vipava