Župnijska cerkev sv. Andreja na Gočah

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Goče 55b, 5271 Vipava